IT- och säkerhetsteamen på alla företag har länge prioriterat att skydda och förhindra förlust av känslig information. Men nu när folk, enheter och appar tar sig långt utanför det traditionella kontorets gränser omprövar informationschefen och informationssäkerhetschefen synen på informationsskydd och de verktyg de behöver för att säkra och förhindra missbruk av känsliga data.

Redan innan alla plötsligt började arbeta hemifrån tidigt under 2020 sade 64 % av alla chefer och kontorsarbetarna att många i personalen redan arbetade utanför kontoret minst en dag i veckan, enligt PwC 2020 Remote Work Survey. Företagsledningen väntar sig att trenden inte viker under de kommande månaderna